Legal notice

Algemene Voorwaarden

Hanne Vandersteen Lingerie

Hanne Vandersteen
Oosterveldlaan 136 – 2610 Wilrijk
hannevandersteenlingerie@gmail.com
Ondernemingsnummer: 0534934016
BTW: be0534934016

 

Artikel 1: algemene bepalingen

De e-commerce website van Hanne Vandersteen Lingerie, een eenmanszaak  met maatschappelijke zetel te Wilrijk BTW BE 0534.934.016[…], (hierna ‘Hanne Vandersteen Lingerie’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hanne Vandersteen Lingerie moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hanne Vandersteen Lingerie aanvaard zijn.

 

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hanne Vandersteen Lingerie niet. Hanne Vandersteen Lingerie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hanne Vandersteen Lingerie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via hannevandersteenlingerie@gmail.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hanne Vandersteen Lingerie. Hanne Vandersteen Lingerie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: online aankopen

Er kunnen artikelen besteld worden in de webshop door deze te kiezen en in het winkelmandje te deponeren. Op elk moment kan men kiezen om verder te winkelen of om af te rekenen. Zolang er niet afgerekend is kan de bestelling gewijzigd worden.

Als men voor het eerst bestelt is het beter om zich te registreren. Voordeel is dat de gegevens worden opgeslagen zodat alles sneller gaat als men een volgende keer bestelt. Is men niet geregistreerd, dan kan men gewoon bestellen als ‘gast’.

De betalingen gebeuren volstrekt veilig. Er worden verschillende betaalmogelijkheden aangeboden:

  • via Bancontact
  • via ideal
  • met kredietkaart (mastercard of visa)
  • met google pay
  • met shop pay
  • met apple pay

Na betaling ontvangt men steeds een bevestigingsmail.

Hanne Vandersteen Lingerie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: levering en uitvoering van de bestelling

Na ontvangst van de betaling wordt het pakket klaargemaakt en verzonden. Meestal zal dit binnen de 3-4 weken thuis bezorgd worden. De correcte verzenddatum is terug te vinden bij elk artikel. Is het bestelde product niet voorradig dan wordt men daar via mail over geïnformeerd en kan geopteerd worden voor terugbetaling of om te wachten tot het artikel binnen komt.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd.

De levering gebeurt door Bpost of postNL afhankelijk van het land van bezorging, waarbij kan gekozen worden voor levering thuis of op kantoor.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Han.ne Vandersteen Lingerie

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Hanne Vandersteen Lingerie.

 

Artikel 6: retour/herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hanne Vandersteen Lingerie.

 

 Op maat gemaakte goederen zijn uitgesloten van retourrecht.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hanne Vandersteen Lingerie door middel van een ondubbelzinnige verklaring via hanne@hannevandersteen.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hanne Vandersteen Lingerie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hanne Vandersteen Lingerie, Oosterveldlaan 136,  2610 Wilrijk (België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, onbeschadigd en voorzien van alle labels, kunnen worden teruggenomen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hanne Vandersteen Lingerie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Hanne Vandersteen Lingerie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Hanne Vandersteen Lingerie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hanne Vandersteen Lingerie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7: klantendienst

De klantendienst van Hanne Vandersteen Lingerie is via e-mail op hannevandersteenlingerie@gmail.com.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8; toepasselijk recht

  1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met hannevandersteen.be is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen

Artikel 9: wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hanne Vandersteen Lingerie. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

.